סוג פרויקט\פרופילים

לכל פרויקט באופןשוט חייב שיוגדר סוג פרויקט (ידוע גם בתור פרופיל). הפרופיל מכיל הגדרות התצוגה והיצוא עבור פרויקט הוידיאו: קצב ביטים, גובה ורוחב, יחס מימדים ויחס פיקסלים.

הנה פרופיל דוגמה עבור ATSC 1080i 60Hz:

תיאור

ATSC 1080i 60Hz

שפ הפרופיל כפי שיופיע באופןשוט

frame_rate_num

30000

תמונות לשניה

frame_rate_den

1001

מכנה עבור קצב התמונות

רוחב

1920

רוחב הוידיאו

גובה

1080

גובה הוידיאו

מתקדם

0

0 = משתלב, 1=מתקדם

sample_aspect_num

1

מונה ליחס פיקסלים

sample_aspect_den

1

מכנה ליחס פיקסלים

display_aspect_num

16

מונה ליחס תצוגה

display_aspect_den

9

מכנה ליחס תצוגה

לאופןשוט יש מעל 40 פרופילים\סוגי פרויקטים מוגדרים מראש. אם הפרופיל הרצוי לא קיים במערכת, ניתן ליצור אחד. ניתן לנהל את רשימת הפרופילים עם חוצץ Edit >Preferences > Profiles .