מעברים

מעברים לשמוש להחלפה הדרגתית בין 2 קטעים שונים. הרבה מעברים שונים זמינים באופןשוט. קל לגרור ולהשליך אותם לציר הזמן, וכך לשפר את ההנאה מהפרויטק.

מסך מעברים

מזהה

רכיב

תיאור

1

חוצץ המעברים

זהו חוצץ המעברים. הוא מכיל את רשימת המעברים הזמינים עבור אופןשוט.

2

רשימת מעברים

זו רשימת המעברים. ניתן לבחור מעבר ולגרור אותו לציר הזמן.

3

כלי שינוי הגודל

ניתן להשתמש בכלי שנוי הגדול לשנוי משך המעבר.

4

מעבר על ציר הזמן

לאחר שמעבר הושלך על ציר הזמן, ניתן להזיז אותו ולשנות את גדלו בדיוק ככל קטע אחר. המעבר "נדבק" בין מסילות, ומערבב ביניהן.

הוספת מעבר

להוספת מעבר, יש לעבור לחוצץ המעברים, לבחור במעבר וללחוץ עליו. לגרור ולהשליך אותו על ציר הזמן. הוא ימצא בין שתי רצועות.

הזזת מעבר

להזזת מעבר, יש לשנות לSelect Mode (מצב בחירה) בסרגל ציר הזמן, ולגרור אותו למיקומו החדש.

שנוי משך מעבר

לשנוי משך מעבר, החלף למצב guibutton>שנוי גודל

היפוך כוון

מפני שמעברים משלבים בין 2 רצועות, חשוב לדעת את כוון השילוב. במעבר מוצג חץ שמדגיש את כוון השילוב, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. בדרך כלל, המעבר ישלב את הקטע העליון לתחתון.

לשנוי כוון השילוב, לחצן עכבר ימני על המעבר ובחירה בSwitch Direction (החלפת כוון).

מאפייני המעבר

בדיוק כמו קטע, גם למעבר יש חלון מאפיינים. לפתיחת חלון המאפיינים עבור מעבר או מסיכה, לחצן עכבר ימני על העצם ובחירה בProperties (מאפיינים). לשמירת השנויים, לחיצה על לחצן Apply.

מזהה

רכיב

תיאור

1

סוג

מסיכה או מעבר

2

כיוון

כוון המעבר או המסיכה. למעלה מערבב את הקטע התחתון לעליון ולמטה מערבב את הקטע העליון לתחתון.

3

רכות

רכות המעבר. ככל שהמספר גדל, המריחה גדולה, וככל שהוא קטן, המעבר פחות מרוח.

4

סף המסיכה

סף המסיכה הוא כמות האפור לשמוש במסיכה. ככל שהמספר גדול, שטח גדול יותר מהמסיכה יהיה בשמוש, וככל שהוא קטן, יפחת החלק שבשמוש. דרוש נסיון כדי למצוא את הערך המתאים למסיכה.

המרה למסכה

מסיכה מאד דומה למעבר, פרט לעובדת היותה סטטית. היא לא משתנה בהדרגה מקטע לקטע. במקום זאת, היא מערבבת את שתי הרצועות באותו טווח זמן. מסיכה ניתנת לשמוש על מנת לחשוף חלק קטן מקטע, להציג גבולות סביב קטע או להסתיר משהו בקטע. כדי להתנסות עם מסיכות, ניתן להמיר מעבר למסיכה ולצפות במה שקורה.

כדי להמיר מעבר למסיכה, לחצן עכבר ימני על המעבר ובחירה בConvert to Mask.

יצירת מעבר\מסיכה חדשים

מעברים הם תמונות פשוטות בגוני אפור. ניתן ליצור אותם בכל תכנה גרפית. להוספת מעבר מותאים, יש לבחור בתפריט בFile > Import New Transition, ולטעון קובץ Png בגוני אפור מהכונן הקשיח. התמונה החדשה תופיע בחוצץ המעברים. מעבר זה ישמר מקומית בתיקיית /home/USER/.openshot/

הסרת מעבר

להסרת מעבר, לחצן עכבר ימני על המעבר בציר הזמן, ובחירה בRemove.