מאפייני סרטון

לכל קטע באופןשוט יש הרבה מאפיינים שניתן לשנות. מפני שאי אפשר להציג ולשנות את כל ההגדרות על ציר הזמן, מסך זה נוצר. הוא מאפשר שנוי של כל הגדרה אפשריות וכל מאפיין שיש לקטע, כולל גם אורך, מהירות, עצמה, גודל, מיקום, מנת מימדים ועוד.

הפעלת מסך מאפייני הקטע

להפעלת מסך מאפייני הקטע, לחצן עכבר ימני ובחירה בProperties (מאפיינים).

תצוגה מקדימה לשנויים

לתצוגה מהירה של השינויים לחיצה על לחצן Play או גרירה של זחלןהתצוגה המקדימה. אפשר להציג את השינויים שוב ושוב לקבלת התוצעה המיטבית. השנויים לא נשמרים לציר הזמן בטרם יילחץ לחצן הApply.

חוצץ כללי

חוצץ כללי מכיל את המאפיינים הבאים:

רכיב

תיאור

הפעלת וידאו

Output video for this clip

הפעלת שמע

פלט קול לקטע

חוצץ אורך

חוצץ האורך מספק מידע על תחילת, סיום ומשך הקטע. בהתאמת ערכים אלו ניתן להשהות את תחילת התצוגה של קטע, ולסיים את הקטע לפני סופו, או שניהם. אפשר להשתמש בלחצן Play לתצוגה מקדימה של השינויים. כדאי להתאמן בשנוי ערכים אלו ללא שמוש בכלי שינוי הגודל.

חוצץ האורך מכיל את המאפיינים הבאים:

רכיב

תיאור

כניסה (שניות)

מספר השניות מתחילת קובץ הוידיאו שהקטע מתחיל

יציאה (שניות)

השניה האחרונה של קטע הוידיאו (עשרוני)

אורך (שניות)

אורך הקטע מחושב בהתיחס לנקודת הכניסה והיציאה.

חוצץ מהירות

חוצץ המהירות מורכב ממצב פשוט ומצב מתקדם. במצב הפשוט ניתן להשתמש בערכים מוגדרים מראש, להאיץ את הקטע עד פי 16 ממהירותו הרגילה או להאט עד פי 16. כמו כן, ניתן לשנות את הכוון. במצב המתקדם מאפשר להגדיר מהירויות בהזנת ערך עשרוני, במקום לבחור מהרשימה.

לידיעה: חוצץ המהירות משפיע רק על קטעי וידיאו. כמו כן, הקול לא מנוגן כאשר משנים מהירות.

בחוצץ המהירות ניתן להגדיר את הדברים הבאים:

רכיב

תיאור

מהירות

מספר השניות מתחילת קובץ הוידיאו שהקטע מתחיל

כיוון

השניה האחרונה של קטע הוידיאו (עשרוני)

הגדרת מהירות מתקדמת

הגדרת מהירות בהזנת ערך עשרוני. ערך זה משתנה כשבוחרים מהירות אחרת בתיבת הבחירה.

חוצץ פריסה

חוצץ הפריסה מאפשר להגדיר את המאפיינים הבאים:

רכיב

תיאור

תמונת מפתח

תיבת הבחירה מראה על איזו תמונת מפתח עובדים. לכל קטע יש 2 תמונות מפתח - אחת בתחילתו והשניה בסופו.

גובה

גובה הקטע (מבוסס על אחוזים). ככל שהערך גדל, הקטע גבוה יותר. ככל שהוא קטן, הקטע נמוך יותר. הגדרה זו משפיעה רק על תמונת המפתח, לא על הקטע בכללותו.  

רוחב

רוחב הקטע (באחוזים). ככל שהערך גדל, הקטע מתרחב. ככל שהערך קטן, הקטע מוצר. הגדרה זו משפיעה רק על תמונת המפתח, לא על הקטע בכללותו.

X

מיקום אופקי של מרכז הקטע. ככל שהמספר גדל, הקטע ימוקם יותר לצד ימין. ככל שהוא קטן, הקטע ממוקם יותר לצד שמאל. הגדרה זו משפיעה רק על תמונת המפתח, לא על הקטע בכללותו.

Y

מיקום אנכי של מרכז הקטע. ככל שהמספר גדל, הקטע ימוקם נמוך יותר. ככל שהמספר קטן, הקטע ימוקם גבוה יותר. הגדרה זו משפיעה רק על תמונת המפתח, לא על הקטע בכללותו.

שקיפות

מידת השקיפות\אטימות של הקטע. 100 = אטום, 0 = לא נראה. הגדרה זו משפיעה רק על תמונת המפתח, לא על הקטע בכללותו.

חוצץ קול

בחוצץ הקול ניתן להגדיר את המאפיינים הבאים:

רכיב

תיאור

עצמת השמע

עצמת השמע של הקטע. 0 - מושתק, 100 - מירבי.

עמעום פנימה

התגברו קטע ממצב מושתק לעצמה כלשהי

עמעום החוצה

דעיכת קטע מעצמה כלשהי למצב מושתק

דעיכה (שניות)

מספר השניות שההתגברות\הדעיכה יימשכו. ככל שהמספר גדל, השנוי יהיה הדרגתי יותר.

חוצץ וידיאו

בחוצץ הוידיאו ניתן להתאים גודל, מיקום, ויישור של הקטע. כמו כן, ניתן להגדיר אפקט דעיכה\הופעה לתחילת וסוף הקטע, לפעמים זה קל יותר משמוש במעברים. מפני שאפקט זה הוא מאפיין של הקטע, הוא זז כשמזיזים את הקטע, ולכן שלא כמעבר, הדעיכה\הופעה נשארת עם הקטע גם כשמזיזים אותו.

בחוצץ הוידיאו ניתן להגדיר את המאפיינים הבאים:

רכיב

תיאור

מתיחה למסך מלא

מתיחת הקטע לגודל המסך (מבוסס על הגדרות הפרויקט)

שמירה על יחס התצוגה

לא לעוות את הקטע

יישור אופקי

יישור הקטע לימין או לשמאל

יישור אנכי

יישור הקטע לתחתית או לתקרה

הטיה

כמות המעלות לסיבוב התמונה. ערך זה יכול להיות שלילי או חיובי, תלוי בכוון שרוצים לסובב.

עמעום פנימה

התעצמות הקטע ממצב שקוף לאטום

עמעום החוצה

העלמות הקטע ממצב אטום לשקוף

דעיכה (שניות)

מספר השניות שההתגברות\הדעיכה יימשכו. ככל שהמספר גדל, השנוי יהיה הדרגתי יותר.

חוצץ אפקטים

בחוצץ האפקטים ניתן להוסיף ולהגדיר מגוון אפקטים על הקטע. לתצוגה מקדימה של השפעת האפקטים, השתמש בלחצן Play . לעל אפקט יכולות להיות הגדרות משנה משלו, השתמש בלחצן Play לאחר שנוי ההגדרות על מנת להציג את התוצאה.

בחוצץ האפקטים ניתן להגדיר את ההגדרות הבאות:

רכיב

תיאור

רשימת אפקטים:

תיבה זו מכילה רשימת האפקטים שהופעלו על הקטע. הקטע מעובד לפי סדר האפקטים מהעליון לתחתון.

הוספה

הוספת אפקט חדש לקטע

הסרה

הסרת האפקט הנבחר מהקטע.

מעלה

קידום האפק הנבחר במעלה הרשימה

מטה

הורדת האפקט הנבחר במורד הרשימה.

הגדרות האפקט

אזור זה יציג הגדרות המשוייכות לאפקט הנבחר (אם נבחר).