הפרדת קול מוידיאו

אם צריך אופןשוט יכול להפריד קול ווידיאו בקטע. אם צריך להשמיע רק קול של קטע (בלי להציג את הוידיאו), או רק להציג אותו בלי להשמיע, יש לפעול לפי הצעדים הבאים:

רק וידיאו

להצגת וידיאו ללא קול, יש ללחוץ על סמליל הרמקול הממוקם על הקטע. זה יחריש את הקול בקטע. אם רוצים להחריש רצועה שלמה, לחיצה על סמליל הרמקול של הרצועה.

רק קול

להשמעה ללא הצגה של קטע, לחיצה על סמליל העין הממוקם על הקטע. זה יחסום את פלט הוידיאו. אם רוצים להעלים את כל הוידיאו של רצועה, לחיצה על סמליל העין של הרצועה.