הוספת קובץ לציר הזמן

אחרי שהקבצים יובאו לפרויקט, השלב הבא הוא הוספתם לציר הזמן.  

גרירה והשלכה

להוספת קובץ מקבצי הפרויקט אל ציר הזמן יש לפעול בסדר הבא:

  1. לחיצה על קובץ.

  2. גרירת הקובץ אל ציר הזמן והשלכתו.

  3. הקטע נוסף לציר הזמן.

    * בדרך זו ניתן להוסיף את הקבצים בבודדים בלבד

הוספת מספר קבצים לציר הזמן

להוספה מהירה של מספר קבצים לציר הזמן בבת אחת, יש יכולת Add to Timeline (הוספה לציר הזמן). לשמוש ביכולת הזו, יש לבחור את הקבצים שרוצים להוסיף, ובלחצן עכבר ימני לבחור Add to Timeline .

מסך Add to Timeline (הוסף לציר הזמן) יכול גם להגדיר הופעה ודעיכה לכל קטע, הוספה של מעברים בין הקטעים, או הצמדת הקטעים לציר הזמן. הקבצים יוכנסו למיקום התצוגה.

מזהה

רכיב

תיאור

1

זמן התחלה

זה המיקום על ציר הזמן (בשניות) בו הקבצים יתוספו. ברירת מחדל היא מיקום התצוגה.

2

רצועה עליונה

המסילה העליונה היא המסילה הראשית שאליה יתווספו הקטעים. אם לא נוספו מעברים, צריך רק את המסילה העליונה.

3

רצועה תחתונה

המסילה התחתונה בשמוש כשנעזרים במעברים, והקטעים עוברים ממסילה למסילה, עם אפקטי מעבר ביניהם.

4

עמעום

סוג הדעיכה שמוגדר לקטע

5

זמן דעיכה

משך הזמן (בשניות) לדעיכת הקטע.

6

מעבר

סוג המעבר בין הקטעים. ניתן לבחור אקראי, אם לא רוצים שאותו המעבר ישמש שוב ושוב.

7

אורך המעבר

ארכו של המעבר בשניות.

8

הזזה למעלה

קידום הקובץ הנבחר במעלה הרשימה

9

הזזה למטה

הורדת הקובץ הנבחר במורד הרשימה

10

ערבוב קבצים

לערבב את הקבצים לסדר אקראי

11

הסר קובץ

הסרת הקובץ הנבחר ממסך זה.