יבוא קבצים - קול, וידיאו ותמונות

בטרם ניתן למקם קטע על ציר הזמן, יש ליבא אותו לפרויקט. יש כמה דרכים ליבא קטע. הפשוטה ביותר היא לגרור אותו ממנהל הקבצים שלך אל מקטעקבצי הפרויקט.

בארבע דרכים ייובא פרויקט.

דרך ראשונה - גרור והשלך

 1. הרצת אופןשוט

 2. גרירה והשלכה של קבצים משולחן העבודה אל עץ קבצי הפרויקט

דרך שניה - השלכת תיקיה

 1. הרצת אופןשוט

 2. גרירה ווהשלכה של תיקיה מלאה בקבצי מדיה ממנהל הקבצים או שולחן העבודה אל עץ קבצי הפרויקט.

  * כל קבצי הקול, הוידיאו והתמונות ייובאו מתוך תיקיה זו.

דרך שלישית - פתיחה בעזרת

 1. ממנהל הקבצים בגנום, יש לבחור קובץ מדיה אחד או יותר

 2. לחצן עכבר ימני, ובחירה בפתח ביישום...

 3. לבחור ביישום OpenShot Video Editor (או בפקודה openshot ).

  *אפילו אחרי הפעלת אופןשוט עם קבצים, ניתן לשוב למערכת הקבצים ולבחור קבצים נוספים. אופןשוט זה יוסיף עצם לעותק הרץ של אופןשוט.

דרך רביעית - לחצן היבוא

 1. הרצת אופןשוט

 2. לחיצה על לחצן Import Files (יבוא קבצים) בסרגל.

 3. בחירת קובץ (או קבצים) ולחיצה על Import.